Par izpildes termiņiem un garantiju

Cik ātri varat sagatavot piedāvājumu?

Telpu uzkopšana

Detalizētu piedāvājumu Vizii sagatavos 3–7 darbadienās, rūpīgi iedziļinoties klienta vajadzībās, izzinot objektu un tā specifiku. Piedāvājuma izstrādes laiku nosaka objekta sarežģītības pakāpe un darba specifika konkrētajā objektā, kā arī apjoms.

Vai saņēmi atbildi uz savu jautājumu?

Pēc atbildes komentārs