Darba iespējas

Sticker Sticker
Stabils atalgojums
Sticker Sticker
Sociālās garantijas
Sticker Sticker
Apdrošināšana
Sticker Sticker
Komandas gars

Darba iespējas

Vizii strādā telpu uzkopšanas jomas profesionāļi, un esam gatavi dalīties ar savām zināšanām un pieredzi. Mēs meklējam aizrautīgos, strādāt mīlošos un apņēmības pilnos cilvēkus, kuri vēlas pievienoties mūsu komandai, tādēļ ir lieliski, ka esam Tevi ieinteresējuši.

Pieteikties

Ieguvumi darbiniekiem

Mūsu lielākā vērtība ir spējīgi un novērtēti darbinieki, kas izjūt piederību uzņēmumam, darbā jūtas droši un labi. Tāpēc mēs rūpējamies, lai komandai nekā netrūktu – gan ikdienas darbā, gan izaugsmē.

Stabils atalgojums

Stabilu atalgojumu

i

algu vienmēr saņemsi noteiktajā dienā un apjomā.

Stabils atalgojums

Sociālās garantijas

i

varēsi būt drošs par sociālo aizsardzību, kad tā būs nepieciešama.

Stabils atalgojums

Apdrošināšanu

i

varēsi izmantot veselības apdrošināšanu.

Stabils atalgojums

Atbalstu lielos notikumos

i

nodrošinām piemaksu bērna piedzimšanas, laulību un citos būtiskos dzīves notikumos.

Stabils atalgojums

Atbalstu ģimenei

i

gādājam, lai mūsu darbinieki varētu būt kopā ar saviem bērniem svarīgākajās gada dienās, piemēram, ar bērniem kopīgi pasākumi Ziemassvētkos.

Stabils atalgojums

Izglītošanos

i

iespēja apmeklēt apmācības un seminārus kvalifikācijas celšanai, izmantot apmaksātu mācību atvaļinājumu, piedalīties starpkomandu pieredzes apmaiņā.

Stabils atalgojums

Iedvesmojušus pasākumus

i

varēsi piedalīties komandu saliedēšanās pasākumos, kādus sev organizējam regulāri.

Stabils atalgojums

Patīkamus ikdienas darba apstākļus

i

ērts darba apģērbs, mūsdienīgs un visām drošības prasībām atbilstošs darba aprīkojums ir mūsu ikdiena.

Stabils atalgojums

Izaugsmes iespējas

i

karjeras izaugsme ir iespējama gan Vizii Urban struktūrās, gan arī ārpus tās citos AS “CleanR Grupa” uzņēmumos. Strādājam Rīgā un Latvijas reģionos, tāpēc arī mūsu cilvēkiem ir plašas iespējas atrast darbu sev ērtā lokācijā.