Vizii Urban nodarbojas ar pilsētvides – ielu, ceļu, privātu un publisku laukumu, parku, skvēru, pludmales un citu teritoriju uzturēšanu. Vizii Urban ir jauns uzņēmums, kas vienlaikus sevī ietver pieredzi, kompetenci, kvalitāti un izpratni gan par nozari, gan klienta un iedzīvotāju vajadzībām. Ar vairāk nekā 20 gadu darba pieredzi pilsētvides uzturēšanā, Vizii Urban ir zinošs partneris pašvaldībām un uzņēmumiem, kas rūpējas par sakoptu vidi.

170 000

iedzīvotāju Latvijas reģionos novērtē mūsu darbu

500 000 m²

iztīrām katru dienu visā Latvijā

3.500 ha

platībā nopļauta zāle publiskās teritorijās

Mūsu kvalitātes, vides, darba drošības un enerģijas vadības sistēmas atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 un ISO 45001:2018, ko apliecina Bureau Veritas Latvia piešķirtie sertifikāti. Visas pārvaldības sistēmas tiek nepārtraukti pilnveidotas, nodrošinot uzņēmuma ilgtspējīgu un efektīvu darbību.

Vizii Urban ir 100% Latvijas kapitāla uzņēmums, kas ietilpst Latvijā vadošajā vides pakalpojumu jomas koncernā AS “CleanR Grupa”, kura uzņēmumi nodrošina vairāk nekā 40 vides pakalpojumus sadzīves un industriālo atkritumu apsaimniekošanā, otrreizējo materiālu šķirošanā un pārstrādē, telpu un pilsētvides uzkopšanā un namu apsaimniekošanas jomā.

Apbalvojumi

Pilsētvides uzturēšana un labiekārtošana

Vizii Urban nodrošina gan teritoriju ikdienas uzturēšanu (sētnieka un dārznieka pakalpojumus), gan specifiskākus darbus. Vienojoties ar klientu, nodrošinām arī zālāja sēšanu un pļaušanu, apstādījumu veidošanu, koku un zaru zāģēšanu, lapu grābšanu, izvešanu un citus pakalpojumus.

Robotizēta zāles pļaušana

Lai veiktu kvalitatīvu zāles pļaušanu teritorijās, kur ir sarežģītāks reljefs vai stāvas nogāzes — piemēram, grāvmalēs, pie dzelzceļa un tiltu uzbērumiem — Vizii Urban izmanto modernu, attālināti vadāmu robotu “Spider”. Tas ir teicami piemērots zāles pļaušanai tieši nogāzēs un ir pierādījis, ka prasmīga darbinieka vadīts tas izcili veic savu darbu.

Ceļu tīrīšana un uzturēšana

Nodrošinām ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu atbilstoši gadalaikam un laika apstākļiem. Gādājam par tīrām pilsētas ielām un gājēju ietvēm gan vasarā, gan ziemas periodā.

Piesakies komandā

Vizii Urban piedāvā darba iespējas telpu uzkopšanas jomā gan Rīgā, gan Latvijas reģionos.

Vairāk par darba iespējām, aicinām ielūkoties sadaļā "Vakances"